Dự án thi công nhà màng dưa lưới diện tích 1575 m2 tại Bắc Ninh

Dự án thi công nhà màng dưa lưới diện tích 1575 m2 tại Bắc Ninh

Tiếp tục nhận được sự tin tưởng của khách hàng, Lisado thi công lắp đặt nhà màng – nhà lưới tại Quế Võ, Bắc Ninh với tổng diện tích là 1575 m2. Kèm theo đó là hệ thống tưới nhỏ giọt dành cho các loại cây dưa lưới, dưa leo, cà chua…

Dự án thi công nhà màng diện tích 1575 m2 tại Bắc Ninh

Dự án thi công nhà màng diện tích 1575 m2 tại Bắc Ninh

Dự án thi công nhà màng dưa lưới diện tích 1575 m2 tại Bắc Ninh

Dự án thi công nhà màng dưa lưới diện tích 1575 m2 tại Bắc Ninh

Dự án thi công nhà màng dưa lưới diện tích 1575 m2 tại Bắc Ninh

Dự án thi công nhà màng dưa lưới diện tích 1575 m2 tại Bắc Ninh

Main Menu