Các loại khởi thủy, khớp nối và phụ kiện

Các loại khởi thủy, khớp nối và phụ kiện dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt nhập khẩu nguyên chiếc Israel, Ý giá gốc.

Kích thước các loại loại khởi thủy và phụ kiện thường được sử dụng trong hệ thống tưới: 5mm, 8mm, 10mm, 16mm, 20mm…

Khởi thủy có các loại: khởi thủy nút rút, khởi thủ có van khóa đi kèm.

Các vật tư đi kèm khởi thủy, khớp nối:

Main Menu