Vật tư - thiết bị thủy canh

Lisado là đại lý cung cấp đầy đủ các thiết bị thủy canh cần thiết bao gồm: Ống nhựa trồng rau thủy canh chuyên dụng, rọ nhựa trồng rau thủy canh, máy bơm áp, giá thể trồng rau thủy canh, bút thử nồng độ dung dịch, dung dịch thủy canh với giá thành tốt nhất, giao hàng, vận chuyển toàn quốc.

Main Menu