[ux_slider]

[ux_banner label=”banner-gian-thuy-canh-mini” height=”39%” height__sm=”45%” bg=”15953″ bg_pos=”1% 10%” border=”1px 1px 1px 1px” border_margin=”5px 5px 5px 5px” border_radius=”5″ border_color=”rgb(255, 255, 255)” link=”https://thuycanh.net.vn/danh-muc/vat-tu-thuy-canh/gian-thuy-canh/”]

[text_box width=”36″ width__sm=”60″ position_x=”95″ position_y=”90″]

Sắp Tết rồi! Chỉ còn….

[ux_countdown size=”200″ bg_color=”rgb(64, 121, 9)” year=”2021″ month=”02″ day=”12″ time=”00:00″ t_week_p=”tuần” t_day_p=”ngày” t_hour_p=”giờ” t_min_p=”phút” t_sec_p=”giây”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”39%” bg=”14679″ link=”https://thuycanh.net.vn/thiet-ke-thi-cong-nha-mang-trong-dua-luoi/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner label=”banner-nha-luoi” height=”39%” height__sm=”45%” bg=”14531″ bg_size=”original” bg_pos=”1% 10%” border=”1px 1px 1px 1px” border_margin=”5px 5px 5px 5px” border_radius=”5″ border_color=”rgb(255, 255, 255)” link=”https://thuycanh.net.vn/dich-vu/”]

[text_box width=”36″ width__sm=”38″ scale=”74″ scale__sm=”42″ padding=”15px 15px 15px 15px” padding__sm=”10px 15px 10px 15px” animate=”none” position_x=”95″ position_x__sm=”10″ position_y=”90″ position_y__sm=”85″ bg=”rgba(7, 129, 13, 0.86)” radius=”5″ depth=”3″ border=”1px 1px 1px 1″ border_margin=”6px 6px 6px 6px” border_style=”dashed” border_radius=”3″ border_color=”rgb(250, 250, 250)”]

Thiết kế – thi công nhà kính

Lisado chuyên thiết kế thi công trọn gói hệ thống nhà màng, nhà lưới nông nghiệp công nghệ cao. Tư vấn, hỗ trợ giải pháp tối ưu nhất dành cho nhà nông.

[button text=”Xem ngay” color=”white” style=”outline” radius=”2″ depth=”1″ link=”https://thuycanh.net.vn/dich-vu/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner label=”banner-trong-rau-thuy-canh-san-xuat” height=”39%” height__sm=”45%” bg=”14528″ bg_pos=”53% 37%” border=”1px 1px 1px 01″ border_margin=”5px 5px 5px 5px” border_radius=”5″ border_hover=”fade-out” link=”https://thuycanh.net.vn/trong-rau-thuy-canh-quy-mo-lon/”]

[text_box width=”36″ width__sm=”38″ scale=”74″ scale__sm=”42″ padding=”15px 15px 15px 15px” padding__sm=”10px 15px 10px 15px” animate=”none” position_x=”5″ position_x__sm=”10″ position_y=”40″ position_y__sm=”85″ bg=”rgba(7, 129, 13, 0.86)” radius=”5″ depth=”3″ border=”1px 1px 1px 1″ border_margin=”6px 6px 6px 6px” border_style=”dashed” border_color__sm=”rgb(255, 255, 255)”]

chuyển giao công nghệ thuỷ canh

Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp vật tư và thi công trọn gói mô hình thuỷ canh phục vụ quy mô lớn. Cam kết năng suất tối thiểu trên mỗi vụ rau …

[button text=”Xem thêm” color=”white” style=”outline” link=”https://thuycanh.net.vn/trong-rau-thuy-canh-quy-mo-lon/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section label=”products”]

[row label=”intro”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner label=”product-dung-dich-thuy-canh” height=”49%” bg=”11165″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”13% 40%” border=”1px 1px 1px 1″ border_margin=”5px 5px 5px 5px” border_radius=”2″ link=”https://thuycanh.net.vn/danh-muc/san-pham/phan-bong/dung-dich-thuy-canh/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

DUNG DỊCH THUỶ CANH CAO CẤP

[button text=”XEM NGAY” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”2″ link=”https://thuycanh.net.vn/danh-muc/san-pham/phan-bong/dung-dich-thuy-canh/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner label=”products-gian-trong-mini” height=”49%” bg=”11848″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”13% 40%” border=”1px 1px 1px 1″ border_margin=”5px 5px 5px 5px” border_radius=”2″ link=”https://thuycanh.net.vn/danh-muc/san-pham/gian-thuy-canh/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

GIÀN TRỒNG RAU THUỶ CANH MINI

[button text=”XEM NGAY” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”2″ link=”https://thuycanh.net.vn/danh-muc/san-pham/gian-thuy-canh/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner label=”products-ong-thuy-canh” height=”49%” bg=”12446″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”22% 7%” border=”1px 1px 1px 1″ border_margin=”5px 5px 5px 5px” border_radius=”2″ link=”https://thuycanh.net.vn/san-pham/ong-thuy-canh-luc-giac/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

ỐNG THUỶ CANH CAO CẤP CHỊU NHIỆT

[button text=”XEM NGAY” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”2″ link=”https://thuycanh.net.vn/san-pham/ong-thuy-canh-luc-giac/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_image id=”15936″]

[gap]

[ux_products ids=”8816,8829,8834,6889″]

[ux_image id=”15946″ link=”https://thuycanh.net.vn/danh-muc/vat-tu-thuy-canh/gian-thuy-canh/” target=”_blank”]

[gap]

[title style=”bold-center” text=”Dịch vụ nông nghiệp” color=”rgb(8, 121, 60)” icon=”icon-star”]

[row label=”dịch vụ nông nghiệp”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”71%” bg=”13242″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.32)” bg_pos=”0% 0%” border=”1px 1px 1px 1″ border_margin=”5px 5px 5px 5px” target=”_blank”]

[text_box width=”94″ scale=”132″ margin=”0px 0px 0px 0px” padding=”5px 5px 5px 5″ animate=”none” position_x=”50″ position_y=”70″]

Thiết kế & thi công nhà màng công nghệ cao

[button text=”Chi tiết” color=”white” style=”outline” radius=”3″ link=”https://thuycanh.net.vn/cong-nghe-nha-mang-lua-chon-cho-mo-hinh-nong-nghiep-hien-dai/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”71%” bg=”11922″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.32)” bg_pos=”0% 0%” border=”1px 1px 1px 1″ border_margin=”5px 5px 5px 5px” target=”_blank”]

[text_box width=”94″ scale=”132″ margin=”0px 0px 0px 0px” padding=”5px 5px 5px 5″ animate=”none” position_x=”50″ position_y=”70″]

THI CÔNG & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THUỶ CANH

[button text=”Chi tiết” color=”white” style=”outline” radius=”3″ link=”https://thuycanh.net.vn/trong-rau-thuy-canh-quy-mo-lon/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”71%” bg=”14010″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.32)” bg_pos=”0% 0%” border=”1px 1px 1px 1″ border_margin=”5px 5px 5px 5px” target=”_blank”]

[text_box width=”94″ scale=”132″ margin=”0px 0px 0px 0px” padding=”5px 5px 5px 5″ animate=”none” position_x=”50″ position_y=”70″]

TƯ VẤN – THIẾT KẾ – THI CÔNG TƯỚI NÔNG NGHIỆP

[button text=”Chi tiết” color=”white” style=”outline” radius=”3″ link=”https://thuycanh.net.vn/he-thong-tuoi-nho-giot-tu-dong/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[title style=”bold-center” text=”Sản phẩm nổi bật” color=”rgb(19, 72, 6)” icon=”icon-star”]

[row label=”SẢN PHẨM NỔI BẬT”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products style=”push” type=”row” width=”full-width” ids=”8816,8829,5761,6889″]

[/col]

[/row]
[title style=”bold-center” text=”Mẫu nhà màng thịnh hành” color=”rgb(7, 98, 24)” icon=”icon-heart”]

[ux_products type=”row” columns=”3″ ids=”12279,12273,12267″]

[title style=”bold-center” text=”Thiết bị tưới nhỏ giọt” color=”rgb(8, 109, 21)” icon=”icon-star-o”]

[ux_products type=”row” ids=”15311,15434,15318,15326″]

[title style=”bold-center” text=”Thiết bị tưới phun mưa” color=”rgb(8, 109, 21)” icon=”icon-star-o”]

[ux_products type=”row” ids=”15418,15413,15367,15405″]

[ux_image id=”14673″ link=”https://thuycanh.net.vn/thiet-ke-thi-cong-nha-mang-trong-dua-luoi/”]

[gap]

[title style=”bold-center” text=”Dự án nổi bật” color=”rgb(8, 109, 21)” icon=”icon-star-o”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[blog_posts type=”masonry” depth=”2″ cat=”140″ posts=”4″ image_height=”180px”]

[/col]

[/row]

Main Menu