Cùm hộp vuông 50x50mm, 60x60mm

In stock

Cùm hộp vuông 50x50mm, 60x60mm với độ dày 1.5mm hoặc 2.0mm được sử dụng phổ biến trong nhà màng cho các cây thép hộp 50 hoặc 60. Cùm khoan lỗ với đường kính D6.

Main Menu

Cùm hộp vuông 50x50mm, 60x60mm

Cùm hộp vuông 50x50mm, 60x60mm